Lichaamswerk

DE WERELD IN JEZELF     je bewegingen leren kennen

In de cursus De wereld in jezelf  ligt de focus op het beter leren kennen van je innerlijke wereld. Gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties.
Waarnemen van wat er in jou gebeurt en daar bewustzijn op krijgen staat centraal.

Voor wie:
Als je ernaar verlangt om in je lijf te zijn in plaats van ervan weg te gaan.
Als je moeilijk je grenzen aan kunt geven.
Als je je onzeker voelt in contact en relaties.
Als je moeite hebt met het uiten van je gevoelens en emoties.
Als je in een veranderingsproces zit en daarin structuur en begeleiding wil.
Als je op zoek bent naar verbinding en verdieping in je leven.

Effect:
Stilstaan bij wat er speelt in je leven geeft een gevoel van erkenning. In plaats van onaangename gevoelens of contacten uit de weg te gaan, leer je ze kennen. Wat vertellen ze je en hoe kun je ermee omgaan. Je gaat oefenen met accepteren van wat er is. Bij jezelf blijven ondanks ongemak geeft ontspanning in je systeem. Ontspanning creëert een milde blik. Die heb je nodig om te kijken naar wat pijn doet in je leven. Dingen die zijn of waren.

In de cursus kom je mensen tegen die verlangen naar verbinding met hun hart, hart voor zichzelf en de ander. Van hard naar hart. Trouw zijn aan wat er werkelijk gevoeld wordt en precies daar uiting aan geven.

Hoe:
De cursus is ervaringsgericht dat houdt in dat je praktisch bezig bent. Je neemt waar en ervaart wat er in je lichaam gebeurt. Wat is het effect van wat je doet? Brengt het je waar je moet zijn? Mindfulness loopt als een rode draad door de cursus. Daarnaast zijn dans&beweging, bio energetische oefeningen en ACT (acceptance and commitment therapy) onderdeel van het programma.
Inzicht in de karakterstructuren (Reich) zal je helpen verbanden te leggen tussen je overtuigingen en gedrag. Op welke manier heb je jezelf beschermd tegen pijn of afwijzing en in hoeverre is dit gedrag passend bij nu? Wat zou er gebeuren als daar ruimte in komt?
Na iedere bijeenkomst ontvang je oefeningen die je thuis kunt doen om het geoefende thuis voort te zetten.
Heb je vragen over de inhoud van de cursus, dan hoor ik het graag.
Voorafgaand aan de cursus vindt een (telefonische) intake plaats.

2020: vrijdag om de week: 11 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, 18 december, 8 en 22 januari.
2020: maandag wekelijks: 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december.

Tijd: 9.30 -12.30 uur
Kosten:  €475,-  (inclusief individuele sessie en thuiswerk materiaal).

Workshops lichaamswerk:

Heb je eerder lichaamswerk gedaan en ben je toe aan een opfrissing en verdieping? Laat me weten of je interesse hebt, bij 6 deelnemers kan er een groep gevormd worden. Dit geldt ook voor reeds bestaande intervisiegroepen die samen een aantal sessies willen doen.

Meer over lichaamswerkNeem contact op

Overig aanbod