Authentic Movement

Wat is Authentic Movement

Authentic Movement is een methodiek uit de danstherapie, ontwikkeld in de jaren 50 door Mary Starks Whitehouse met als basis dans (expressieve moderne dans, Mary Wigman, Martha Graham) en de ‘actieve imaginatie’ van Carl Jung. Het werk van Whitehouse is verder ontwikkeld door Janet Adler, Joan Chodorow en Tina Stromsted.

Authentic Movement kenmerkt zich door het zelfsturende karakter.
Het kent 3 pijlers, de creatieve, meditatieve en therapeutische.

Er is een danser (mover) en een getuige van de dans (witness) en een facilitator of begeleider. Binnen een afgesproken kader beweegt de danser met gesloten ogen, hierbij observeert de witness. Na de dans vindt er reflectie op de dans plaats, in woord of beeld tussen mover en witness.

De methodiek is in al zijn eenvoud erg gelaagd. Dat maakt AM tot een eigentijdse manier voor persoonlijke groei en spirituele verdieping of methodiek voor intervisie.

Authentic Movement ervaren kan in een individuele sessie of in een groep.

Een AM sessie begint met het verkennen en opwarmen van het lichaam. Hier kan een thema of aandachtspunt ingebracht worden. Afhankelijk van de ervaring en bewegingsvrijheid van de dansers wordt daar langer of korter op ingegaan.

Er wordt zowel individueel als in koppels gewerkt. De aandacht verdiept zich en richt zich steeds meer naar binnen.

Samenwerking tussen mover en witness vindt plaats binnen een afgesproken kader. De één beweegt en de ander is getuige van die beweging. De dans van de ander wordt gezien, gevoeld en mee-ervaren. Hierbij is het ontwikkelen van een objectieve en empathische houding, onderdeel van de methodiek.

De therapeut begeleidt het persoonlijk proces en het groepsproces, zorgt voor een veilige omgeving en biedt structuur.

Het effect van Authentic Movement is veelzijdig en diep. Het meditatieve aspect, maakt dat je sensitiever wordt voor je eigen beweging. Door in verbinding te blijven met je lichaam en aandachtig te luisteren naar innerlijke impulsen en fysieke sensaties, ben je volledig  aanwezig in het moment. Bewustwording van gevoelens en gedachten die op dat moment aanwezig zijn, en de acceptatie hiervan, geven een helder inzicht en brengen je dichter bij je authenticiteit.

Zeker ook passend voor intervisiegroepen of therapeuten en coaches die via AM hun eigen proces zichtbaar willen maken. Informeer naar de mogelijkheden.

2023: Doorgaande groep Authentic Movement: vrijdag 15/9 – 10/11 – 19/1 – 15/3 – 24/5
Tijd: 9.30 – 12.15 uur in het Eemklooster.
2023: workshop Authentic Movement  “Het veld verkennen”.
Zaterdag 9 december van 10.30 -16.30 uur. Locatie Het Eemklooster. Kosten 105 euro.
(lunch zelf meebrengen, thee, koffie en sap is aanwezig).

Meer informatie

Overig aanbod