Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and commitment therapy. Het is een onderdeel van de nieuwe generatie gedragstherapieën, waar ook de dialectische gedragstherapie en de mindfulness based cognitieve therapy toe behoren. Act is ontwikkeld door Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson en Kirk D. Strosahl.

Het doel van ACT is een rijk en zinvol leven te krijgen terwijl je de pijn accepteert die onherroepelijk bij het leven hoort. Het is niet de opzet om je anders te leren denken, maar anders naar je denken te leren kijken. Wat is het effect van gedachten op hoe je je voelt en gedraagt. Mindfulness, zelfbewustzijn, inzicht in wat je belangrijk vindt in het leven, zijn hierbij belangrijke ingrediënten.

Scholing

ACT basis- en vervolgopleiding door Gijs Jansen bij Seetrue Opleidingen in Maastricht.

Ervaring

Nadat ik 10 jaar cursussen lichaamswerk had gegeven had ik behoefte aan een tool om cursisten actiever betrokken te laten zijn bij hun eigen ontwikkelingsproces. Hoe ga je ook thuis de dingen doen waarvan je weet dat het je helpt? Ik kwam in aanraking met ACT. Het hielp mij precies daar waar ik bleef steken. Ik vond de benadering en werkwijze enorm verfrissend. Het was een tool die me aansprak.

In 2019 heb ik de cursus “De wereld in jezelf” ontwikkeld, ACT is daarvan een onderdeel.